Chia Yung Liu

Актер

Фильм  Год  Просмотры  Ср. оценка 
Hei mei gui 1965 - -
Jin yan zi 1968 - -
Shi san tai bao 1970 - -
Chun man Dan Mai 1973 - -
The Legend of the 7 Golden Vampires 1974 - -
Du bi quan wang da po xue di zi 1976 - -
Hu hao shuang xing 1976 - -
Liu A-Cai yu Huang Fei-Hong 1976 - -
Fang Shi Yu da po mei hua zhuang 1977 - -
Gong fu xiao zi 1977 - -
Shao Lin san shi liu fang 1978 1 5,0
Tang lang 1978 - -
Zan xian sheng yu zhao qian Hua 1978 - -
Bo ming chan dao duo ming qiang 1979 - -
Yi dan er li san gong fu 1979 1 3,0
Wu ming xiao zu 1979 - -
Mao shan jiang shi quan 1979 - -
Po jie da shi 1980 - -
Shi ba ban wu yi 1982 - -
Seung lung chut hoi 1984 - -
Непревзойденный боец / Xia ri fu xing 1985 11 6,0
Мои самые счастливые звезды / Fuk sing go jiu 1985 11 6,2
Zui jia fu xing 1986 - -
Экспресс миллионеров / Foo gwai lit che 1986 1 -
Yan zhi kou 1987 - -
Chuang xie xian sheng 1988 - -
Fu xing chuang jiang hu 1989 - -
К чертовой матери / Mou mian bei 1995 - -
Кунг По: Нарвись на кулак / Kung Pow: Enter the Fist 2002 4 7,0

Режиссер

Фильм  Год  Просмотры  Ср. оценка 
Gong fu xiao zi 1977 - -
Gui ma gong fu 1978 - -
Yi dan er li san gong fu 1979 1 3,0
Bo ming chan dao duo ming qiang 1979 - -
Po jie da shi 1980 - -
Xiao sheng pa pa 1982 - -
Nan dou guan san dou bei shao ye 1984 - -
Shi lai yun dao 1985 - -
Xiao sheng meng jing hun 1987 - -
Long zhi jia zu 1988 - -
Miao tan shuang long 1989 - -
Shou hu fei long 1990 1 -