Sheren Tang

Актриса

Фильм  Год  Просмотры  Ср. оценка 
Liang Po Po chong chu jiang hu 1999 - -
Dong Pek Ham yu sheung O Wan 2004 - -
Врата дракона и тигра / Lung Fu Moon 2006 1 -
Si da ming bu 2012 - -